Tin mới nhất
  • Tiền tệ

    Tiền tệ

    11:02 Ngày 16/11/2011

    Tiền đồng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thống nhất sử dụng trong cả nước gồm các loại tiền giấy và kim loại.